Domnulus

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Domnulus, fr. Domnole, Dôme, Tanndey.

W zapisach odnajdujemy dwóch świętych tego imienia. Byli biskupami w Galii. Przedstawimy tu przynajmniej jednego:

Domnulus, biskup Le Mans. Grzegorz z Tours poświęcił mu cały rozdział (VI, 9) swej Historia Francorum. Wiemy stąd, że był najpierw opatem u Św. Wawrzyńca w Paryżu. W r. 559 Chlotar I, do którego był przywiązany, zaproponował mu biskupstwo w Awinionie. Domnulus wzbraniał się jednak przed przyjęciem tej odległej stolicy. Król postanowił wówczas wynieść go na stolicę w Le Mans. Grzegorz wysławia jego cnoty, zapewnia też o cudach zdziałanych za życia świętego biskupa. Uczestniczył on w synodzie w Tours (567) i współdziałał w innych poczynianiach episkopatu galijskiego. Był także obecny przy poświęceniu katedry w Nantes. W r. 572 sporządził testament. Zmarł w r. 581, po 22 latach rządów biskupich. Jego kult zrodził się wcześnie. Wspomnienie obchodzono 16 maja.

Domnulus
 obchodzi imieniny