Drogomysł

Jest to słowiańskie imię złożone. Pierwszy jego człon zawiera temat przymiotnikowy na -o (drogo-) 'drogi', a drugi człon stanowi element -mysł, ten sam, co w rzeczowniku u-mysł. Temat drogo występował w wielu imionach, np. pol. Drogomierz, czeskie Drahomir, serbsko-chorwackie Dragomir, staroruskie Dragomir.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono pod datą 18 czerwca.

Drogomysł
 obchodzi imieniny