Drogosław

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia słowiańskiego, z tematem przymiotnikowym na -o w członie pierwszym (drogo-) i elementem -sław w drugim. Element -sław wymieniał się często z elementem -měr 'sławny', który prawdopodobnie jest pożyczką germańskiego -merus / -marus (por. pol. Włodzimierz = Włodziměr i germ. Valdemar). Całość można interpretować jako człowiek 'drogiej sławy'.

W kalendarzu imion słowiańskich imię Drogosław występuje pod datą 19 listopada. Obok imienia męskiego jest i żeńskie: Drogosława (11 marca), utworzone, jak większość imion żeńskich, przez dodanie do imienia męskiego w członie końcowym -a, które stało się wyznacznikiem rodzaju.

Drogosław
 obchodzi imieniny