Ebbo (Eppo)

Jest to anglosaska postać imienia pochodzącego ze skrócenia dwuczłonowych imion z elementem eber- 'dzik, wieprz, odyniec' (np. Eberhard, Eberhart). Występuje w formach Ebbo i Eppo (zależnie od dialektu).

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ebbo, fr. Ebbon, niem. Ebbo, Eppo.

Wielu było w średniowieczu sławnych mężów noszących to imię. Jeden tylko, jak się wydaje, dostąpił czci okazywanej świętym. Był nim

Ebbo(n), biskup Sens. Zanim został duchownym, rządził jako hrabia w Tonnere. Przyjął potem habit mnisi, a następnie był opatem w Saint-Pierre-le-Vif. Na stolicę biskupią wstąpił po swym wuju w r. 709. W r. 725, gdy miasto oblegli Saraceni, zdołał uspokoić umysły zatrwożonych mieszkańców i zachęcić ich do obrony. W r. 732 uczestniczył w synodzie, zwołanym przez Karola Młota do Tolbiac. Przez jakiś czas przebywał w pustelni. Przed śmiercią wrócił jednak do miasta. Zmarł 27 sierpnia 740 r.

Ebbo (Eppo)
 obchodzi imieniny