Enswida

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: Ens- / Ans- / As- 'należący do grupy plemiennej Asów (Ansów)' i -wid / -wit 'las, pole'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ensvida, niem. Enswid, Answid.

Enswida z Folkestone. Była jedyną córką Edbalda, króla Kentu, i jego żony Emmy z królewskiego rodu Franków. Urodziła się około r. 614. Gdy sprzeciwiła się planom matrymonialnym, które jej przedłożył ojciec, zgodził się on w końcu ufundować dla niej klasztor. Wybudowano go w pobliżu ufortyfikowanego Folkestone. Tam to razem z kilkoma towarzyszkami rozpoczęła życie zakonne. Dokładnej daty śmierci także nie znamy, ale wspominano ją zawsze w dniu 12 września.

Enswida
 obchodzi imieniny