Eteria

To imię łacińskie na podstawie greckiej: Aitheria (łac. Aetheria); znaczy 'powietrzna, niebiańska'. Dobrze je znamy z tzw. Peregrinatio Aetheriae (Pielgrzymki do Ziemi Świętej), w której autorka przedstawia szczegółowo obrzędy Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie w IV w. Imię to zapisywane jest w formach: Aetheria, Egeria, Echeria.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aetheria, gr. Aitheria, ros. Eferija.

Eteria
 obchodzi imieniny