Eustochium

To imię pochodzenia greckiego, genetycznie spieszczenie (przez zmianę rodzaju na nijaki) imienia EUSTOCHIA. Eustochium to 'malutka, milutka Eustochia' (por. polskie dziewczyna - dziewczątko).

W Polsce znane tylko uczonym zajmującym się patrystyką i hagiografią.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Iulia Eustochia, Eustochium, fr. Eustochie.

Takie właśnie imię nosiła Rzymianka, znana z korespondencji św. Hieronima. Mimo nieco osobliwej formy tego imienia, pomijać jej tu nie wypada.

Eustochium. Była przedostatnią córką możnej patrycjuszki Pauli i Toksacjusza. Otrzymała imię Julia, ale zawsze wołano ją Eustochium, greckim spieszczeniem, wyrażającym czułość. Pod tym też imieniem przeszła do historii. Wychowała się w atmosferze ascezy i wcześnie poświęciła się na wyłączną służbę Bożą. Nadaremnie sugerowano jej, by się stroiła i zmieniła toaletę. Potem Hieronim na jej użytek napisał list, w którym wyłożył szczegółowo, jak należy strzec dziewictwa. Nie omieszkał przy tej okazji wypowiedzieć kilku cierpkich słów o małżeństwie. Uczestniczyła w spotkaniach na Awentynie, gdzie Hieronim wtajemniczał swe słuchaczki w wiedzę biblijną. Wtedy to zaczęła uczyć się hebrajskiego. Z mistrzem podążyła następnie na Wschód. Jak on, zamieszkała w Betlejem i razem z matką założyła tam żeński klasztor. Oddawała się teraz dalszym studiom biblijnym, ale nie gardziła skromnymi posługami domowymi. Razem z matką przepisywała Hieronimowi jego dzieła i uczestniczyła zarówno w jego troskach, jak i radościach. Gdy w r. 402 lub 403 Paula zachorowała, dawała dowody swego czułego przywiązania i troski o matkę. Wspomagała potem duchowo tych, którzy podczas inwazji Alaryka na Rzym zdołali ujść do Palestyny. Sama nagle zachorowała pod koniec 418 lub na początku 419 r. W kilka dni później zmarła. Martyrologium Rzymskie zwie ją świętą uczennicą Hieronima, tak jak ona świętym nazywała swego mistrza. Na drodze do Pana wyprzedziła go zaledwie o kilka dni. W jego też pobliżu umieszczono ją pod dniem 28 września we wspomnianym martyrologium.

Eustochium
 obchodzi imieniny