Eustochiusz

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: eu- 'dobry' i -stóchos 'granica, meta, skała'. Zatem Eustochiusz to człowiek 'dążący do dobrego celu'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eustochius, gr. Eustóchios, fr. Eustoche.

W wykazach hagiograficznych można pod tym imieniem spotkać sześciu świętych. Ale mało są znani i czczeni, nawet dla badaczy chrześcijańskiej starożytności większość z nich nie zarysowuje się wyraźnie na tle odległych epok. Pod tym względem wyjątkiem jest poniekąd

Eustochiusz, biskup Tours w latach 441- -461. Grzegorz z Tours mówi, że pochodził z rodziny senatorskiej. Do jedenastu parafii założonych przez jego bezpośrednich poprzedników dołączył cztery nowe. Obok katedry wybudował bazylikę na cześć świętych Gerwazego i Protazego. W r. 453 uczestniczył w Angers w synodzie i wtedy zapewne razem z biskupami z Bourges i z Le Mans zredagował list, powiadamiający o usunięciu duchownych, którzy miast do biskupa uciekaliby się w sprawach spornych do trybunałów świeckich. Wspominano go w dniu 19 września.

Eustochiusz
 obchodzi imieniny