Eustorgiusz

Jest to imię pochodzenia greckiego (za pośrednictwem łacińskim). Składa się z członów: eu- 'dobry' i -sterg- 'kocham miłością rodzicielską'. Zatem Eustorgiusz to 'ten, który kocha miłością dobrą, ojcowską'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang. niem. Eustorgius, fr. Eustorge.

Spośród trzech świętych tego imienia, spotykanych w dawnych wykazach, dwóch zasiadało na stolicy metropolitalnej w Mediolanie. W tym miejscu wystarczy kilka słów powiedzieć o jednym z nich:

Eustorgiusz I, biskup Mediolanu. Rządził sławną stolicą w okresie między r. 344 a 355. Atanazy zwał go mężem apostolskim i wychwalał za przywiązanie do ortodoksji. Potem z podobnym szacunkiem mówił o nim Ambroży. Przypisują mu budowę bazyliki ad sacrum fontem oraz bazyliki -nowej- w centrum miasta. Wspominano go w dniu 18 września. Posiadamy jego carmen antiquum, metryczną inskrypcję. Natomiast Vitae (BHL 2776-2777), które go opiewają, są utworami późnymi, utkanymi z wątków legendarnych.

Eustorgiusz
 obchodzi imieniny