Eustracjusz

Jest to imię męskie wywodzące się z greki, podobnie jak inne złożone z elementem eu 'dobry'. Członem drugim jest tutaj -strátios. Eustracjusz to 'dobrze walczący'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eustratius, gr. Eustrátios.

Także święci tego imienia - a miało ich być pięciu - nie należą do postaci, które by historycznie dobrze były rozpoznane. Ale żywego kultu zażywał jeden, wspominany razem ze swymi towarzyszami. O nim parę słów:

Eustracjusz, Auksencjusz, Eugeniusz, Mardariusz i Orest, męczennicy. Śmierć za wiarę ponieść mieli w czasie prześladowania Dioklecjańskiego w Armenii. Wedle synaksarium konstantynopolitańskiego Eustracjusz znieść musiał przedtem wiele mąk. Kult męczenników rozszerzył się na wiele chrześcijańskich krajów Wschodu dzięki temu, że ich Passio przetłumaczono na liczne tamtejsze języki. Pod koniec IX stulecia przetłumaczono ją także w Neapolu na łacinę (BHL 2778). Był to jednak utwór legendarny. Męczenników wspominano 13 grudnia.

Eustracjusz
 obchodzi imieniny