Eutropia

Imię pochodzenia greckiego, dość rozpowszechnione w Rzymie cesarskim. Składa się z członów: eu- 'dobry' i -trópos 'obyczaj'. Eutropia to 'niewiasta dobrych obyczajów'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eutropia, gr. Eutropía.

Także to imię nie pojawia się w hagiograficznych wykazach samopas. Spotykamy tam co najmniej cztery Eutropie.Trzy męczennice ledwo tam są wymienione. Czwarta natomiast - umieszczamy ją przykładowo - to postać, która w obręb chrześcijańskiego kultu świętych weszła w sposób przypadkowy, żeby nie powiedzieć - łatwy.

Eutropia, wdowa. Procesowała się z teściem swego syna i wówczas jej obrońcą był Apolinary Sydoniusz. W liście do Pragmacjana nazwał on swoją klientkę osobą świętą i czcigodną: sancta et venerabilis. Wtedy, oczywiście, jeszcze żyła. Opierając się na tym wyrażeniu, Molanus, a po nim Baroniusz wprowadzili ją do swych martyrologiów. Widniała tam pod dniem 15 września.

Eutropia
 obchodzi imieniny