Eutychian

W Polsce nie używane (poza zakonami).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eutychianus, Eutichianus, gr. Eutychi-nós, wł. Eutichiano.

Znów pięciu świętych uświetniało to imię. Byli męczennikami pierwszych wieków i po części należeli do ofiar prześladowań zakrojonych na wielką skalę; skazywano ich i uśmiercano zbiorowo. Z tych też względów ich osobowości nie zarysowują się wyraziście. Nieco więcej uwagi skupił na sobie

Eutychian, papież. Na stolicy rzymskiej zasiadał od 4 stycznia 275 do 7 grudnia 283 r., a więc w czasie względnego spokoju, bez krwawych prześladowań. Pochodzić miał z Toskanii. Liber Pontificalis przypisywał mu pochowanie 342 męczenników, ale nie jest to do pogodzenia z tym, co wiemy skądinąd. Zmarł zapewne 7 grudnia, nie był jednak, jak przypuszczano później, męczennikiem. W XIX stuleciu odkryto jego greckie epitafium.

Eutychian
 obchodzi imieniny