Filastriusz

Imię pochodzenia greckiego. Złożone jest z elementów: phil- 'kocham' + -ast-r, -eros 'gwiazda'. Zatem Filastriusz to 'ten, który kocha gwiazdy - astronom, astrolog'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Philastrius, gr. Philástrios.

Filastriusz, biskup Brescji. Znamy go dzięki homilii wygłosznej przez jego następcę, św. Gaudencjusza (BHL 6796). Do północnej Italii przybył z daleka. Przez jakiś czas przebywał w Mediolanie. Stał wtedy w zdecydowanej opozycji do biskupa Ausencjusza, który był arianinem. W r. 381 zasiadał już na stolicy biskupiej w Brescji. W tym też roku uczestniczył w synodzie w Akwilei (CPL 121a). Potem raz po raz bywał w Mediolanie, gdzie gościł go wielki Ambroży i gdzie kilkakrotnie zetknął się ze św. Augustynem. Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł. Sądzą niektórzy, że około r. 387, ale inni przesuwają tę datę na lata 391-397. Wspomnienie biskupa obchodzono 18 lipca. Na piśmie pozostawił Diversarum haereseon liber (CPL 121), katalog 156 herezji. Nie jest to dziełko całkiem oryginalne. Autor w dużej mierze oparł je na Syntagma Hipolita, Adversus haereses Ireneusza oraz na Panarion Epifaniusza.

Filastriusz
 obchodzi imieniny