Fulgencjusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Fulgentius 'błyskający, skrzący się'.

W Polsce używane jako imię zakonne zarówno w męskiej formie Fulgencjusz, jak i żeńskiej Fulgencja.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Fulgentius, fr. Fulgence, hiszp. Fulgencio, wł. Fulgenzio.

Doliczono się trzech świętych tego imienia. Pośród nich najsławniejszym, najbardziej znanym i w dziejach starochrześcijańskiego piśmiennictwa wysoko notowanym był wyłącznie

Fulgencjusz, biskup Ruspe. Jego życie przedstawił nam Ferrand, diakon z Kartaginy. Urodził się w r. 467 w Thelepte (dziś Medinet el Kdima), w afrykańskiej prowincji Byzacena, w rodzinie zrujnowanej najazdami Wandali. Został najpierw poborcą podatków, ale nie przerywał studiów i nabierał dobrej znajomości greki. Potem udał się do żyjącego na wygnaniu biskupa Faustusa. Gdy wpadły mu w rękę pisma Jana Kasjana, zachwycił się nimi i zapragnął żyć wśród mnichów Egiptu. Dotarł wtedy do Syrakuz, ale tam jakiś biskup wyperswadował mu dalszą podróż i poradził wracać na ziemię afrykańską. Przy tej okazji odwiedził Rzym. W siedem lat później został biskupem w Ruspe (Rosfa, nad morzem, obecnie w Tunisie). Przed tą godnością długo się wymawiał, ale w końcu przynaglono go do objęcia stolicy. Wkrótce potem zesłano go na Sardynię. Sława jego teologicznej wiedzy sprawiła, że król Trazamund wezwał go do Kartaginy na wielką dysputę z arianami. Po niej odesłał jednak biskupa z powrotem na Sardynię. Wrócił z wygnania w r. 523. Przez siedem lat rządził jeszcze diecezją. Opuścił ją w r. 531, aby przygotować się na śmierć. Zasnął w Panu 1 stycznia 532 r. Niektóre z pozostawionych przezeń listów tworzyły prawdziwe traktaty (De remissione peccatorum ad Euthymium). Inne z jego pism, np. siedem ksiąg przeciwko Faustusowi z Riez, zaginęły. Zachowało się niewiele, w tym dziełka: Contra arianos; Ad Trasamundum; De fide ad Petrum, nieco kazań. Dzięki tym i innym stał się jednym z najwybitniejszych chrześcijańskich pisarzy Afryki, niewolonej przez Wandali. Fulgencjusza z Ruspe nie należy mylić z innym współczesnym pisarzem, określanym jako Fulgencjusz Mitograf (Mythographus); pojawiła się jednak teoria utożsamiająca obydwóch.

Fulgencjusz
 obchodzi imieniny