Hadelin

Imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element had- / hade- / hadu- 'walka, bitwa', a jako drugi -lind 'tarcza lipowa'. Można też to imię rozumieć jako spieszczenie za pomocą sufiksu -lin imienia skróconego Had, które pochodzi z dwuczłonowych imion złożonych z pierwszym elementem Had-, np. Hadebold, Haduprecht, Hadufrid, Hadamar, Hadelind, Hadolf i wiele podobnych.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hadelinus, Adelinus, ang. Hadelin, fr. Hadelin, Haulin, Adelin, Hadlin, niem, wł. Adelino.

Hagiografowie wymieniają dwóch świętych tego imienia, ale zaznaczają, że o jednym z nich, określanym jako Hadelin z Crespin, nic właściwie nie wiemy, tak że nawet jego istnienie podaje się w wątpliwość. Drugim jest

Hadelin z Celles. Był uczniem św. Remakla, założyciela opactwa w Malmedy-Stavelot. Sam założył klasztor w Celles, nad rzeką Lesse, w prowincji Namur. Wiele dóbr otrzymał od właścicieli z okolicy, zwłaszcza zaś od Pepina z Heristalu, który go odwiedził. Gdy pod koniec VII stulecia umierał, otaczała go już liczna gromada mnichów. Znacznie później, w w. X, autor jego Vita dopatrzył się w nim przybysza z Akwitanii i utrzymywał, że fundacji w Celles dokonał na polecenie św. Remakla. Wspomnienie Hadelina obchodzono w dniu 3 lutego.

Hadelin
 obchodzi imieniny