Hadeloga

Jest to jedna z obocznych form imienia ADELAJDA. Występuje w literaturze w postaciach: Hadeloga, Adeloga, Hadelauga.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hadeloga, Hadologa, Adeloga, niem. Hadeloga, Adeloga, Hadelauga.

Hadeloga z Kitzingen. Wedle późnej legendarnej Vita (XII w.) miała być córką Karola Młota. Gdy ślubowała dziewictwo, ojciec jej się wyrzekł. W Kitzingen założyła klasztor podwójny. Po pojednaniu się z ojcem został on wyposażony w wielkie dobra. W rzeczy samej powstanie klasztoru przypada na czasy św. Bonifacego, a dyplom z r. 1012 wyraźnie wiąże jego powstanie z imieniem Hadelogi. To także zupełnie pewne, że nie ona zakładała klasztor w Heidingsfeldzie koło Würzburga. Śmierć datuje się na r. 750. Wspomnienie obchodzono w dniu 2 lutego lub 20 marca.

Hadeloga
 obchodzi imieniny