Hadoind

Imię dwuczłonowe pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element had- / hade- / hadu- 'wojna, walka, bitwa', a jako drugi -lind 'tarcza lipowa'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hadoindus, Hadolindus, fr. Haduind, niem. Hadolind, Hadoind, Haduind.

Hadoind, biskup Le Mans. Wedle dociekań pośrednich pontyfikat tego wczesnośredniowiecznego biskupa przypadał na lata 624- -653. Zanotowano jego obecność na synodzie w Clichy, który odbył się zapewne w r. 627. Na synodzie w Chalon-sur-Saône reprezentował go kapłan Chaguald. Wiemy też, że założył klasztor w Eyron i wspomagał inne ośrodki życia zakonnego. Zachował się ponadto testament, który uchodzi za autentyczny. Wiele darował w nim rozmaitym klasztorom, a sam dopraszał się, by pochowano go w bazylice Św. Wiktora. W diecezji wspomina się go w dniu 20 sierpnia.

Hadoind
 obchodzi imieniny