Halina

Imię żeńskie utworzone od ALINA przez dodanie nagłosowego przydechowego H- (por. Hanna / Anna). W Polsce występuje w czasach nowszych u Zimorowica w -Roxolankach-, w powieści J. Lipińskiego -Halina i Firlej, czyli niebezpieczne zapały- oraz w utworze K. Brodzińskiego -Wiesław-.

Odpowiedniki obcojęz.: cz., sł. Halina, ros. Galina, ukr. Halina.

Halina
 obchodzi imieniny