Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia aramejskiego, genetycznie patronimicum (nazwisko odojcowskie) Bar-Tholomai 'syn Tolmy' lub 'syn oracza'. Jeśli identyfikacja Natanaela i Bartłomieja jest słuszna, to można przyjąć, że pełne jego imię brzmiało Natanael bar-Tholomai. W chrześcijaństwie znane od początku w formie...

Zobacz więcej o: Bartłomiej
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
5 lipca,
24 sierpnia,
3 września,
11 listopada
Obchodzi imieniny:
24 sierpnia

Jest to imię żeńskie wywodzące się od nazwy rzymskiego rodu (gens) Aemilia, prawdopodobnie etruskiego pochodzenia. Imię męskie Emil pojawiło się w literaturze wraz z dziełem pedagogicznym J. J. Rousseau Emile. Popularność imienia przypada na w. XIX. Zaś imię żeńskie Emilia pojawia się w Polsce w XV...

Zobacz więcej o: Emilia
Obchodzi imieniny:
23 maja,
24 czerwca,
30 czerwca,
19 sierpnia,
24 sierpnia,
24 listopada

Imię żeńskie utworzone od ALINA przez dodanie nagłosowego przydechowego H- (por. Hanna / Anna). W Polsce występuje w czasach nowszych u Zimorowica w -Roxolankach-, w powieści J. Lipińskiego -Halina i Firlej, czyli niebezpieczne zapały- oraz w utworze K. Brodzińskiego -Wiesław-. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Halina
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
24 sierpnia

Jest to późnogreckie imię (Geórgios), bardzo popularne w Europie. Utworzone jest od terminów związanych z rolnictwem (george- 'uprawiam rolę', ge-rgia 'rolnictwo', ge-rgós 'rolnik'). Imię to dotarło do nas w średniowieczu najprawdopodobniej z Czech i przybrało kilka form, które reliktowo przetrwały...

Zobacz więcej o: Jerzy
Obchodzi imieniny:
27 stycznia,
23 kwietnia,
24 sierpnia

Żeńska forma imienia JAN. U nas znana od XIV wieku. Obecnie używane spieszczenia: Joaśka, Joasia (czasem Asia). W Polsce powstała w czasach nowszych druga forma tego imienia utworzona od imienia Jan: Janina (por. Karolina). Imię, traktowane w formie podstawowej jako odrębne od Joanny, miesza się z nią...

Zobacz więcej o: Joanna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
4 lutego,
1 marca,
28 marca,
12 maja,
24 maja,
30 maja,
17 sierpnia,
21 sierpnia,
24 sierpnia,
26 sierpnia,
12 grudnia
Obchodzi imieniny:
24 sierpnia

Jest to forma spieszczona imienia żeńskiego Michaela, utworzonego od imienia MICHAŁ na gruncie francuskim. W Polsce imię to jest rozumiane jako odpowiednik żeński imienia Michał. Imię występuje do dziś w formie Michalina i formach spieszczonych: Michasia, Michaśka, Misia, Miśka. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Michalina
Obchodzi imieniny:
24 sierpnia,
29 września