Tego dnia świętują

Imię męskie, rzadko w Polsce występujące. Wywodzi się z łaciny, gdzie Apollinaris 'należący do Apollina, Apollinów' było przymiotnikiem, utworzonym od imienia boga Apollina (zapożyczonego zresztą przez Rzymian od Greków), opiekuna twórczości artystycznej. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Apollinaris, ang....

Zobacz więcej o: Apolinary
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
18 kwietnia,
23 lipca,
23 sierpnia,
5 października
Obchodzi imieniny:
23 sierpnia

To męskie imię greckie należy do bardzo starych imion dwuczłonowych. Greckie Phílippos interpretuje się zwykle jako złożenie, w którego części pierwszej występuje temat przymiotnika phílos 'przyjaciel, miłośnik', a w części drugiej rzeczownik híppos 'koń'. Całość znaczyć więc może 'lubujący się w koniach,...

Zobacz więcej o: Filip
Obchodzi imieniny:
11 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
11 maja,
26 maja,
10 lipca,
23 sierpnia,
13 września,
22 października,
24 października
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
6 czerwca,
27 lipca,
23 sierpnia,
21 września,
14 listopada

Jest to imię kobiece; wywodzi się z języka łacińskiego. Łac. Rosa to użyty jako cognomen wyraz pospolity rosa, -ae 'róża'. W Polsce imię rzadko używane i zawsze mieszane z imieniem Rozalia. Formą spieszczoną jest Różyczka, a gwarową Rózia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rosa, ang., niem. Rosa, Rose, fr....

Zobacz więcej o: Róża
Obchodzi imieniny:
6 marca,
23 sierpnia,
30 sierpnia,
4 września
Obchodzi imieniny:
23 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem -anus od nomen gentilicium Valerius (zob. WALERY). W starożytnym Rzymie nosił je m.in. cesarz Publiusz Licyniusz Valerianus (+ 263). W źródłach polskich poświadczone jest w formie Waleryjan od w. XIII. W wiekach XVI-XVIII było dość...

Zobacz więcej o: Walerian
Obchodzi imieniny:
29 stycznia,
14 kwietnia,
28 kwietnia,
5 czerwca,
14 czerwca,
23 sierpnia,
27 listopada,
15 grudnia
Obchodzi imieniny:
29 stycznia,
14 kwietnia,
14 czerwca,
23 sierpnia,
15 grudnia

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego: Zakkaj, prawdopodobnie spieszczenie imienia Zekarjah (ZACHARIASZ). Greka przejęła to imię w postaci Zachaios; a łacina Zachaeus. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Zachaeus, gr. Zachaios, niem. Zachäus, fr. Zachée, ros. Zakchej, Zachej, wł. Zaccheo. Hagiografowie wymieniają...

Zobacz więcej o: Zacheusz
Obchodzi imieniny:
23 sierpnia