Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, które etymologicznie łączy się z wyrazem caelum 'niebo'. Obok formy Celina (Caelina) istnieje też forma Caelia oraz imiona męskie: Celinus (Caelinus) i Caelius. W Polsce jest to imię rzadkie. Częściej pojawia się od wieku XIX pod wpływem francuskim w warstwach inteligenckich. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Celina
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia,
27 sierpnia,
21 października,
15 grudnia,
27 grudnia,
28 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. W literaturze występuje w postaci Caesarius. Formalnie zostało ono utworzone od imienia Caesar za pomocą sufiksu -ius, który tworzył nomina gentilicia lub przymiotniki oznaczające przynależność i pochodzenie. Imię Caesar ma etymologię do dziś nie wyjaśnioną. W archaicznej...

Zobacz więcej o: Cezary
Obchodzi imieniny:
25 lutego,
8 kwietnia,
22 sierpnia,
27 sierpnia,
3 listopada,
27 grudnia,
28 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia

Jest to imię greckie. Greckie Hippólytos należy do imion dwuczłonowych. W części pierwszej występuje temat od rzeczownika híppos 'koń', a w części drugiej temat od czasownika lýo 'rozwiązuję, rozpuszczam, uwalniam'. Całość bywa rozumiana jako 'mający rozpędzone konie'. U Greków imię to związane było...

Zobacz więcej o: Hipolit
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
13 sierpnia,
22 sierpnia,
21 września
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
13 sierpnia,
22 sierpnia,
21 września

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego (szwedzkiego). Złożone jest z elementów: os- (ans-) 'bóg Ans' i -wald 'władca, król', (zob. imię Anzelm, Ansgar / Oskar). W krajach germańskich istnieje też imię żeńskie Oswalda. W Polsce imię znane jest od średniowiecza. Poświadczone jest od wieku XIII w formach:...

Zobacz więcej o: Oswald
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
5 sierpnia,
22 sierpnia
Obchodzi imieniny:
5 sierpnia,
22 sierpnia
Obchodzi imieniny:
22 sierpnia

Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos, złożone z członów: time 'cześć' i -theos 'Bóg'. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos. Imię Tymoteusz znane jest dobrze z Dziejów apostolskich. W Polsce imię to nosił drugi biskup...

Zobacz więcej o: Tymoteusz
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
26 stycznia,
21 maja,
22 sierpnia,
19 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, z pierwszym członem sigi- (goc. sigis, niem. Sieg) 'zwycięstwo' i drugim członem -frid 'pokój'. Germańskie Sigfrid to 'tworzący pokój przez zwycięstwo'. Imię to dobrze jest znane z Nibelungów. Nosił je tam jeden z germańskich herosów. W Polsce imię występuje do...

Zobacz więcej o: Zygfryd
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
2 maja,
22 sierpnia