Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne o niejasnym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się z języka hebrajskiego, od słowa aharón, w którym ahr- oznaczać może 'górę, szczyt', a -ón 'rdzeń drzewa, drzewo dębowe', lub od innego wyrazu o znaczeniu 'prorocki, oświecony'. W Polsce imię poświadczone jest w źródłach od XV...

Zobacz więcej o: Aaron (Aron)
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
13 maja,
1 lipca

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane też w staropolskim w postaci Bogosław i Bosław (z zanikiem śródgłosowej sylaby). Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod r. 1168, ale w różnych dokumentach nazywany jest on także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię...

Zobacz więcej o: Bogusław
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 marca,
18 kwietnia,
29 kwietnia,
1 lipca,
23 września,
18 grudnia

Imię żeńskie utworzone od ALINA przez dodanie nagłosowego przydechowego H- (por. Hanna / Anna). W Polsce występuje w czasach nowszych u Zimorowica w -Roxolankach-, w powieści J. Lipińskiego -Halina i Firlej, czyli niebezpieczne zapały- oraz w utworze K. Brodzińskiego -Wiesław-. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Halina
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
24 sierpnia

Jest to imię wywodzące się z łaciny średniowiecznej. Nazywano nim mniszkę z zakonu św. Franciszka, od imienia założycielki, św. Klary. Clarissa to pierwotnie 'klaryska'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Clarissa, niem. Klarissa.

Zobacz więcej o: Klarysa
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
9 sierpnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marius (gens Maria). Sufiks -anus oznacza przynależność, zatem Marianus to 'należący do Mariusza, przyjęty do rodu Mariuszów'. W Polsce średniowiecznej imię to było używane w formie Marzyjan (poświadczone...

Zobacz więcej o: Marian
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
1 lipca,
11 października,
17 października
Obchodzi imieniny:
1 lipca

Jest to imię pochodzenia germańskiego, skrócona forma niemiecka od Odward (ang. Edward, por. ODO). Było to imię trzech cesa­rzy rzymskich z dynastii saskiej. Z historii dobrze znamy postać Ottona III, który na zjeź­dzie w Gnieźnie (1000 r.) spotkał się z Bole­sławem Chrobrym, żeby go pozyskać dla swo­ich...

Zobacz więcej o: Otton
Obchodzi imieniny:
1 lipca,
18 listopada

Jest to imię germańskie zawierające w członie pierwszym element theud- 'ród, plemię' (zob. też TEODORYK), a w drugim -bald 'mocny, mężny'. Theobald to - 'sławny wśród ludzi'. Nierzadko germański element theo- (theud-, hiud-) bywa łączony z greckim elementem theo- (theos - Bóg), np. w imieniu Teodoryk...

Zobacz więcej o: Teobald
Obchodzi imieniny:
1 lipca
Obchodzi imieniny:
1 lipca