Tego dnia świętują

Imię to powstało jako zdrobnienie od Jagi; ta zaś stanowi formę zdrobniałą od Jadwigi. Obecnie Jagoda jest rozpoznawalnym zdrobnieniem od Jadwigi. Jagoda występowała jako antroponim już w średniowieczu - zanotowana w 1423 roku - jednakże jako nazwa osobowa męska

Zobacz więcej o: Jagoda
Obchodzi imieniny:
2 lipca

Jest to imię biblijne pochodzące z hebrajskiego Jehuda 'godny czci'. W późniejszych czasach imię Juda stało się nazwą pospolitą i znaczyło tyle, co 'Żyd' (por. łac. Judaeus - judejski, żydowski). W Polsce poświadczone jako nazwisko w r. 1435. Obecnie wśród ludzi świeckich nie występuje. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Juda (Judasz)
Obchodzi imieniny:
2 lipca,
28 października,
14 listopada

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen utworzone od pierwotnego Martinus (MARCIN). Sufiks -anus / -ianus tworzył pierwotnie cognomina adoptowanych i wyzwoleńców. W Polsce występuje rzadko od XVIII w. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Martinianus, fr. Martinien, wł. Martiniano. W...

Zobacz więcej o: Martynian
Obchodzi imieniny:
2 lipca
Obchodzi imieniny:
2 lipca,
3 lipca,
18 listopada

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Urbanus i Urbana (dla kobiet). Cognomen to pochodzi od przymiotnika pospolitego urbanus, -a 'miejski, mieszkaniec miasta, Rzymianin', a także 'kulturalny, grzeczny' w przeciwieństwie do Rusticus od rusticus 'wiejski'. Rzymianie...

Zobacz więcej o: Urban
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
25 maja,
2 lipca,
29 lipca,
27 września,
31 października,
19 grudnia