Heloiza

To powstała na gruncie francuskim forma imienia germańskiego Aloisia, Eloise, będącego żeńskim odpowiednikiem imienia Alojzy.

W tradycji europejskiej dobrze znamy to imię, które nosiła ukochana Piotra Abelarda (1079-1142), filozofa i teologa francuskiego.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Heloisa, Aloisia, ang. Heloisa, fr. Hélo-se, wł. Eloisa.

Heloiza z Coulombes. Była córką możnego rodu, Po raz pierwszy poślubiła Hugona, zwanego Niedźwiedzią Głową ((T-te d'Ourse, Caput Ursae), potem, po jego śmierci, Aleksandra Azzolina. Gdy po raz drugi owdowiała, dobra przekazała benedyktynom w Coulombes (niedaleko Nogent-le-Roi, w diecezji Chartres), a sama zamknęła się w rekluzji. Zmarła w dzień św. Scholastyki (10 lutego) w latach między 1033 a 1060. Mnisi z Coulombes obchodzili jej wspomnienie w dniu następnym.

Heloiza
 obchodzi imieniny