Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
15 marca

To powstała na gruncie francuskim forma imienia germańskiego Aloisia, Eloise, będącego żeńskim odpowiednikiem imienia Alojzy. W tradycji europejskiej dobrze znamy to imię, które nosiła ukochana Piotra Abelarda (1079-1142), filozofa i teologa francuskiego. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Heloisa, Aloisia,...

Zobacz więcej o: Heloiza
Obchodzi imieniny:
15 marca,
9 lipca

Bardzo popularne imię łacińskie, genetycznie cognomen od słowa pospolitego clemens, -tis 'łagodny, spokojny, cichy'. Nosili je często niewolnicy i wyzwoleńcy. Również często używane jako imię chrześcijańskie. W Polsce poświadczone już w 1203 r. w formie Klemens, w 1428 w formie Klimens, a także w formach:...

Zobacz więcej o: Klemens
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
13 lutego,
15 marca,
23 listopada

Wywodzi się z języka greckiego. Greckie Christophóros to użyty w charakterze imienia własnego przymiotnik christophóros, spotykany w dwóch znaczeniach: 1) 'przynoszący, rodzący Chrystusa' (jako przydawka do Betlejem) oraz 2) 'noszący (w sobie), wyznający Chrystusa'. Formalnie imię to przypomina stare...

Zobacz więcej o: Krzysztof
Obchodzi imieniny:
2 marca,
15 marca,
25 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen rzymskie będące spieszczeniem innego cognomen: Longus lub formą posesywną, wyrażającą 'przynależność do Longusa'. Znane w czasach pogańskich i wczesnochrześcijańskich. W Polsce bywa notowane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Longinus, Longuinus, Longius,...

Zobacz więcej o: Longin
Obchodzi imieniny:
15 marca,
2 maja,
29 października
Obchodzi imieniny:
15 marca

Jest to imię pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawarty jest element hlut- (chlod-, chlud-) 'sławny', a w drugim -wik (-wig) 'walka, bitwa'. Było to częste imię królów frankońskich, które pierwotnie zapisywano jako Clodvig, Clodwig, Chlodwig, Chludwig. Po zaniku nagłosowego ch- powstała forma...

Zobacz więcej o: Ludwik
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
15 marca,
28 kwietnia,
19 sierpnia,
25 sierpnia,
9 października

Jest to żeńska forma imienia LUDWIK. Ze średniowiecza imię poświadczone jest u nas wyjątkowo w r. 1476 w formie Łodwiga. Popularność imienia wzrosła najpewniej w sferach dworskich dopiero za czasów króla Władysława IV, którego żoną była Maria Ludwika Gonzaga, księżniczka mantuańska. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Ludwika
Obchodzi imieniny:
15 marca,
9 lipca