Karyna

To imię pochodzenia łacińskiego, żeńskie cognomen utworzone od podstawowego Carinus 'pochodzący od Carusa, syn Carusa'. Carina zatem to 'córka Carusa, droga, ukochana Cara'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Carina, ang. Carina, niem. Karina.

Karyna
 obchodzi imieniny