Kazimiera

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie temat czasownikowy kazi- 'kazić, niszczyć', a w dru­gim rzeczownik -mir 'pokój'. Grupa -ir rozwinęła się następnie w -er / -erz. Jest to żeński odpowiednik imienia KAZIMIERZ.
Kazimiera
 obchodzi imieniny