Leopard

To imię pochodzenia grecko-łacińskiego, genetycznie cognomen Leopardus 'lampart, uwodziciel, hulaka'.

W Polsce jako imię nie używane, choć sam wyraz lampart jest znany jako stara nazwa zwierzęcia i późniejsza hulaki.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Leopardus, fr. Léopard, wł. Leopardo.

W zapisach hagiograficznych spotykamy co najmniej czterech świętych oznaczanych tym imieniem. Tu najzupełniej wystarczy przedstawić dwóch.

Leopard, męczennik rzymski. Odnajdujemy go w De locis sanctis martyrum jako jednego z bohaterów wiary, pochowanych na cmentarzu Św. Hermesa. Historię męczennika usiłowała przedstawić późna Passio, wedle której był uczniem jakiegoś Walentyniana, a zginąć miał 30 września na rozkaz cesarza Juliana. W r. 997 relikwie przeniesiono do Akwizgranu. Tam go też przede wszystkim czczono. Wedle innej wersji relikwie pozostały w Otricoli.

Leopard, biskup Osimo. Tradycja lokalna uważała go za pierwszego biskupa miasta i czciła w swej katedrze. Nic ponadto pewnego nie wiemy o nim. Vita, którą skomponowano dopiero w XV stuleciu, nie zasługuje na jakiekolwiek zaufanie. Biskupa myli z jakimś kapłanem rzymskim, który żył w czasie pontyfikatu Innocentego I (401-417), i zawiera sporo innych anachronizmów. Leoparda wspominano w dniu 7 listopada. W Umbrii i Marchii włoskiej jest wiele kościołów pod jego wezwaniem.

Leopard
 obchodzi imieniny