Tego dnia świętują

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Imię to pochodzi z języka greckiego, od słów: hierós 'święty, poświęcony bóstwu' oraz ónyma (ónoma) 'imię'. Całość znaczy: 'święte imię'. Zawiera ono więc życzenie, by człowiek, który je nosi, był święty. W Polsce imię znane jest w średniowieczu, szerzej w XVI w. Po dostosowaniu do fonetyki polskiej...

Zobacz więcej o: Hieronim
Obchodzi imieniny:
8 lutego,
3 marca,
9 lipca,
20 lipca,
30 września,
4 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od wyrazu pospolitego honor 'cześć, godność, honor', utworzone na wzór dawnych gentiliciów za pomocą sufiksu -ius. W Polsce poświadczone od XIV w. w formie Honorius (1394). Przyswojono je w formie rzeczownikowej Honoriusz, -a lub przymiotnikowej Honory, -ego....

Zobacz więcej o: Honoriusz
Obchodzi imieniny:
30 września
Obchodzi imieniny:
30 września

To imię pochodzenia grecko-łacińskiego, genetycznie cognomen Leopardus 'lampart, uwodziciel, hulaka'. W Polsce jako imię nie używane, choć sam wyraz lampart jest znany jako stara nazwa zwierzęcia i późniejsza hulaki. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Leopardus, fr. Léopard, wł. Leopardo. W...

Zobacz więcej o: Leopard
Obchodzi imieniny:
30 września
Obchodzi imieniny:
30 września

Imię żeńskie pochodzenia greckiego. Forma imienia Zofia nadawana w niektórych krajach. Można powiedzieć, że Sonia to odpowiednik polskiego zdrobnienia Zosia.

Zobacz więcej o: Sonia
Obchodzi imieniny:
30 września

Imię pochodzenia łacińskiego, żeńska forma cognomen Verus, w którego funkcji użyty został wyraz pospolity verus, -a, -um 'rzetelny, prawy, słuszny, sprawiedliwy'. W językach europejskich jest to także adaptacja rosyjskiego imienia Wiera będącego nazwą jednej z cnót tzw. boskich: wiary, nadziei, miłości. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Wera
Obchodzi imieniny:
30 września
Obchodzi imieniny:
30 września

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada

Jest to imię pochodzenia greckiego. W funkcji imienia własnego występuje tu rzeczownik pospolity sophia 'mądrość'. Na gruncie chrześcijańskim imię zawiera aluzję do mądrości Boga. W Polsce imię to znane jest od czasów średniowiecznych, a obecnie bardzo popularne. Dostało się do nas chyba z łaciny poprzez...

Zobacz więcej o: Zofia
Obchodzi imieniny:
15 maja,
30 września