Lubomir

Jest to imię męskie pochodzenia słowiańskiego: Lubo-mir, z członem przymiotnikowym luby 'miły' w części pierwszej. Drugim członem jest temat rzeczownikowy mir 'pokój'. Imię poświadczone w dokumentach od 1336 r. Od imienia tego pochodzi nazwa miejscowa Lubomierz, a także nazwiska: Lubomirski, Lubomski, Luboń, Luboński. Jednorazowo jest też poświadczona forma żeńska imienia: Lubiemierz (Lubemer) i Lubomirz (1265). W kalendarzu imię to umieściliśmy 1 maja.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Lubomirus, Lubemerus, cz. Lubomir, Luboš, sł. Lubomir, Lubor.

Lubomir
 obchodzi imieniny