Luiza

Jest to imię wywodzące się germańskiego Ludwika.. Ze średniowiecza imię poświadczone jest u nas wyjątkowo w r. 1476 w formie Łodwiga. Popu­larność imienia wzrosła najpewniej w sferach dworskich dopiero za czasów króla Włady­sława IV, którego żoną była Maria Ludwika Gon­zaga, księżniczka mantuańska. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Lodovica, Ludovica, fr. Louise, niem. Ludowika, Ludwiga, wł. Lodovica, Ludovica. W literaturze hagiograficznej spotykamy cztery święte, względnie błogosławione o tym imieniu: Ludwika Sabaudzka, Ludwika Albertoni, Ludwika Albertoni, Ludwika Teresa de Montaignac de Chau­vance.
Luiza
 obchodzi imieniny