Nereusz

Jest to greckie imię mitologiczne: N-reús, N-ré-s. Nosił je bóg morski, ojciec 50 nimf morskich. Imię pochodzi od greckiego słowa n-rós 'wilgotny'.

W Polsce imię poświadczone było na terenach ruskich w formie Nerij (r. 1420). Poza tym jednym zapisem brak innych poświadczeń. Dziś imię wśród ludzi świeckich nie jest używane. Występuje w kręgach zakonnych.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Nereus, Nereos, fr. Nérée, ros. Nerej, ukr. Nerej, Nerij, wł. Nereo.

Tylko dwóch świętych tego imienia spotykamy w martyrologiach. O jednym wspomniano pod hasłem Achilles; o drugim, który pojawia się pod dniem 16 października, razem z Saturninem, brak jest dokładniejszych przekazów.

Nereusz
 obchodzi imieniny