Niceta

Imię pochodzenia greckiego, żeńska postać męskiego NICETAS.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Niceta, ang. Niceta, fr. Nicette.

Niceta i Akwilina. We wschodnich wersjach Passio sancti Christophori pojawiają się jako prostytutki, wysłane, aby uwieść mężnego wyznawcę wiary. Skutek okazał się przeciwny do zamierzonego. Niceta i Akwilina nawróciły się pod wpływem przyszłego męczennika, a wyznawszy wiarę, same poszły na śmierć męczeńską. Zostały ścięte. Wspominano je albo razem ze św. Krzysztofem - tak w synaksarium bizantyńskim (9 maja); albo w przeddzień wspomnienia tego świętego, to znaczy 24 lipca - tak w Martyrologium Rzymskim.

Niceta
 obchodzi imieniny