Paramon

Imię pochodzenia greckiego, którego podstawę stanowi przymiotnik pospolity parámonos / pármonos 'trwały, stały, wierny'. Przydomek Paramon nosi w mitologii greckiej Hermes.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paramonus, Paramon, gr. Parámonos, fr. Paramon, wł. Paramone.

Paramon i towarzysze, męczennicy. Występuje Paramon w Martyrologium Rzymskim w towarzystwie 375 współmęczenników. Synaksaria bizantyńskie wspominają o 370. To oni najpierw mieli w Nikomedii ponieść śmierć za wyznanie wiary. Na wieść o wyroku Paramon dał wyraz swemu oburzeniu, a to sprawiło, że został aresztowany i stracony przed innymi. Tak to zasłużył sobie, aby przewodzić licznej grupie wyznawców. O ich męczeństwie skomponowano później pasję, która była odwzorowaniem utworu poświęconego Jakubowi Persowi (Intercisus). Wspomnienie męczenników przypada 29 listopada.

Paramon
 obchodzi imieniny