Pauzydiusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen, utworzone za pomocą sufiksu -idius (który wskazywał na pochodzenie od kogoś, przynależność do kogoś) od greckiego imienia Pausias. To zaś imię łączy się etymologicznie z pau(so) 'uspokajam (się)'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pausidius, gr. Pausidios, wł. Pausidio.

Pauzydiusz
 obchodzi imieniny