Projektus

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na bazie przymiotnika proiectus 'wystający, sterczący, uniżony, pokorny'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Proiectus, Projectus, fr. Priest, Prix, wł. Proietto.

W literaturze hagiograficznej występuje pod tym imieniem pięciu mężów, jakby odrębnych świętych. W rzeczywistości było ich chyba mniej. Wspominany w Martyrologium Rzymskim pod dniem 24 stycznia jest widomym powtórzeniem tego, który występuje tam pod dniem następnym i o którym tu kilka słów powiemy. Inni: diakon z Bergamo (18 stycznia); jakiś biskup, czczony w Pinerolo (25 stycznia lub 19 października); i biskup z Imoli (23 września) - są może także wzięci z powtórzonych i błędnie zlokalizowanych wspomnień, a w każdym razie sylwetki ich zdają się wymykać historycznemu ujęciu.

Projektus, biskup Clermont, i towarzysze. Pochodził z Owernii, a wychowywał się w klasztorze. Był potem pomocnikiem Genezjusza, biskupa Clermont. Duszpasterzował też w Issoire i zajmował stanowisko opata w Candidinum (Chantoin-). W 666 r. wstąpił na stolicę biskupią w Clermont. W czasie swych rządów założył dwa żeńskie klasztory i szpital. Hrabia Hektor, chcąc zagarnąć dobra kościelne, oskarżył go u króla Childeryka II. Biskup zdołał się obronić, ale zwolennicy hrabiego poprzysięgli mu zemstę. Napadli nań, gdy był w drodze, i zabili razem z jego towarzyszami, Amarynusem (Marynusem-) i akolitą Elidiuszem. Stało się to 25 stycznia 676 r. w Volvic (dziś w departamencie Puy-de-Dome). W VII stuleciu nad grobem biskupa wybudowano kościół i klasztor. Jego kult jako męczennika rozszerzył się na całą zachodnią Europę.

Projektus
 obchodzi imieniny