Pryma

Imię łacińskie, genetycznie żeńska forma cognomen Primus, w którego funkcji użyty jest wyraz pospolity primus 'pierwszy'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Prima.

Męczennica o tym imieniu pojawia się w licznej grupie męczenników z Abityny. O tej grupie krótką wzmiankę umieścimy pod hasłem Saturnin, Datyw, Feliks, Ampiliusz i inni.

Pryma
 obchodzi imieniny