Radomił

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia słowiańskiego. W członie pierwszym znajduje się temat przymiotnikowy rado- 'rad', zaś w drugim temat przymiotnikowy -mił. Obok formy męskiej istnieje forma żeńska Radomiła. Człony tego imienia mogły ulec przestawieniu, w wyniku czego powstało nowe imię Miłorad. Imię Radomił poświadczone jest od 1218 r. Formy spieszczone pojawiają się podobnie jak w innych imionach z elementem rado- w członie pierwszym oraz jak w imieniu Miłorad. Od imion typu Radomił, Radomysł itp. pochodzi nazwa miejscowa Radom.

W kalendarzu imion słowiańskich imię Radomił umieszczone jest pod datą 11 czerwca, a Radomiła pod datą 13 lipca.

Radomił
 obchodzi imieniny