Spycigniew

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. Jako człon pierwszy użyty jest przysłówek spyci- 'nadaremnie' (por. staro-cerkiewno-słowiańskie spyti 'nadaremnie'), a jako drugi - rzeczownik -gniew. Jest to jedno z najstarszych polskich imion. Poświadczone jest od r. 1145. Jego formą zdrobniałą była forma Spycisz, poświadczona w 1256 r.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod dniem 31 stycznia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Spithigneus.

Spycigniew
 obchodzi imieniny