Synaj

Męczennicy z Synaju i z Raithu. Wedle siedmiu Narrationes, których autorem miał być mnich Nil Synaita, trzydziestu ośmiu mnichów z Synaju poniosło męczeńską śmierć z rąk barbarzyńców (Beduinów). Natomiast niedaleko Synaju, na terenie bliższym Morza Czerwonego, określanym jako Raithu, podobnie męczeństwa dostąpić miało czterdziestu trzech mnichów. Drugą wiadomość zawdzięczamy mnichowi Ammoniuszowi, który jest postacią równie tajemniczą co Nil. Tego ostatniego niektórzy chcieliby utożsamiać z opatem Nilem z Ancyry, w Galacji, autorem licznych listów. Samo opowiadanie o męczeństwie pochodzi zapewne z V w. W związku z nim pozostaje wiele nierozstrzygniętych problemów. Zaznaczmy tymczasem, że o drugich wspominano 28 grudnia, ale niektóre menologia i synaksaria bizantyńskie jednych i drugich umieszczały pod dniem 14 stycznia. Za tym zwyczajem poszedł też Baroniusz układając Martyrologium Rzymskie.

Synaj
 obchodzi imieniny