Tajlandia (Syjam)

Tajlandzcy męczennicy. W 1940 r. rozpoczęło się w Syjamie groźne prześladowanie chrześcijan. Jedynym wyznaniem w kraju miał być odtąd buddyzm. Misjonarzy europejskich wygnano, a miejscowy kler usunięto z parafii lub uwięziono. Zburzono także katolickie kościoły, a szkoły i inne instytucje założone przez misjonarzy pozamykano. Dzieciom, uczniom tych szkół, kazano oddać pokłon posążkom Buddy. Najgroźniej prześladowanie przebiegało na terenie wikariatu apostolskiego przylegającego do granic Laosu. Tam też, w miejscowości Song-Khon, gdzie znajdowała się placówka paryskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych, dopełniło męczeństwa kilku tajlandzkich katolików, których tu wypada przedstawić. - Agnieszka Phila urodziła się w 1909 r. w Ban. Chrzest przyjęła, gdy miała 15 lat. W 1924 r. wstąpiła w Siengwang do nowicjatu Sióstr Miłujących Krzyż. Potem przez siedem lat nauczała w szkole dla dziewcząt. - Łucja Khambang urodziła się 22 stycznia 1917 r. w Viengkuk. Wcześnie otrzymała chrzest św. W 1927 r. złożyła profesję zakonną u wspomnianych powyżej sióstr. W trzy lata później wysłano ją do tej samej szkoły, w której uczyła już siostra Agnieszka Phila. - Agata Phutta urodziła się w 1881 r. w Kengpho, w rodzinie pogańskiej. Chrzest przyjęła, gdy miała już 21 lat. Była kucharką w szkole w Nongsenk, potem pracowała w Pakse, wreszcie u sióstr w Song-Khon. - Cecylia Butsi urodziła się 16 grudnia 1924 r. w Song-Khon. Ochrzczono ją, gdy miała dwa lata. - Bibiana Hampai urodziła się 4 listopada 1925 r. w tej samej miejscowości. Ochrzczono ją w kilka dni później. Gdy rozgorzało prześladowanie, dobrowolnie zajęła miejsce swej krewnej Marii Buakhai, która bała się tortur. - Maria Phon urodziła się 6 stycznia 1926 r. także w tej miejscowości. W miesiąc później otrzymała chrzest. - Wszystkie wymienione niewiasty wezwane zostały przez miejscowego urzędnika do wyrzeczenia się wiary. Gdy nazajutrz powtórzyły swe wyznanie, rozstrzelano je na miejscowym cmentarzu. Stało się to w dzień św. Szczepana 1940 r. Nieco wcześniej, bo 15 grudnia tegoż roku, śmierć poniósł mąż, który po usunięciu misjonarzy uchodził za -ojca- miejscowego katolicyzmu. Filip Siphong Onphithak urodził się 30 września 1907 r. Uczył się najpierw w szkole misyjnej Nongsenk, potem w seminarium nauczycielskim w Nok-Khuek. Po jego ukończeniu sam uczył w Song-Khon. Ożenił się i doczekał pięciorga dzieci. Żył nad wyraz przykładnie, a jako katechista okazywał gorliwość, którą wszyscy bardzo sobie cenili. Wyprowadzono go poza miejscowość i na rzeką Tum Nok zdradziecko zastrzelono. Ciało odnaleziono dopiero w 1959 r. Pochowano go wtedy obok sióstr męczennic. Wszystkich beatyfikował w 1989 r. Jan Paweł II.

Tajlandia (Syjam)
 obchodzi imieniny