Typazjusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od nazwy afrykańskiego miasta Tipasa. Tipasius to 'pochodzący z Tipasy'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Tipasius.

Typazjusz, męczennik. Po odbyciu służby wojskowej został we wschodniej Mauretanii eremitą. W 297 r. po raz wtóry powołano go do armii, która miała ruszyć przeciw Pięcioplemieńcom (Qinquegentiani, w górach Atlasu). Odmówił wówczas jako chrześcijanin przyjęcia tzw. donativum, cesarskiej darowizny dla żołnierzy. Maksymian zagroził mu karą śmierci, ale kiedy potem Typazjusz przepowiedział zwycięstwo, puszczono go wolno. Żył znów w Cezarei Mauretańskiej jako asceta. Gdy po raz trzeci wezwano go do szeregów, odmówił. Skazano go wtedy na śmierć. Wyrok wykonano 11 stycznia 304 r. w pobliżu miasta Tigava.

Typazjusz
 obchodzi imieniny