Winin

Imię germańskie, spieszczenie (przez skrócenie i dodanie sufiksu spieszczającego -in) imion dwuczłonowych, w których pierwszym członem jest -win, np. Winfryd, Winibald itp.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Winninus, Vininus, Uinnianus, ang., niem. Winin, fr. Guinin, wł. Vinino, Guinino.

Winin
 obchodzi imieniny