Wojbor

Jest to słowiańskie imię dwuczłonowe, złożone z elementów woj- 'wojownik' i -bor (od czasownika borti 'walczyć'). Należy ono do grupy imion z pierwszym członem woj-, podobnie jak Wojciech, Wojsław. Od imion z pierwszym członem woj- utworzono formy spieszczone: Wojch, Wojan, Wojk, Wojko. Imię to należy do grupy najstarszych imion polskich, wspomniane jest już w Bulli gnieźnieńskiej (1136 r.). Musiało być zatem używane wcześniej.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone zostało 14 sierpnia.

Wojbor
 obchodzi imieniny