Tego dnia świętują

Imię to znane jest jako imię rzymskiej bogini lasów i zwierząt (utożsamiana bywa z grecką Artemidą). Etymologia imienia jest niezbyt jasna. Przypuszcza się, że pochodzi ono ze skrócenia pierwotnego imienia Diviana, którego znaczenie łączyć trzeba ze słowem divus 'boski'. W Polsce imię nie uzyskało szerszej...

Zobacz więcej o: Diana
Obchodzi imieniny:
13 sierpnia
Obchodzi imieniny:
13 sierpnia

Jest to imię germańskie złożone z członów: ger- (gari, goc. gairu) 'oszczep, dzida' oraz -trude (drudi) 'wierny, drogi, miły'. Formą skróconą tego imienia jest Gerda i Truda. W Polsce imię znane od średniowiecza: nosiły je m.in. córki Mieszka II i Henryka Brodatego. Poświadczone zostało w formach: Gertruda,...

Zobacz więcej o: Gertruda
Obchodzi imieniny:
17 marca,
13 sierpnia,
16 listopada

To mitologiczne imię (córka Zeusa, żona Menelaosa) może pochodzić od greckiego słowa hel- 'blask, jasność' lub helán- 'pochodnia'. Istnieje też inna teoria pochodzenia tego imienia. Może wywodzić się od słowa helené 'kosz trzcinowy'. Co roku odbywały się tzw. helenoforie (helenophoria), czyli procesje...

Zobacz więcej o: Helena
Obchodzi imieniny:
2 marca,
23 kwietnia,
22 maja,
31 lipca,
13 sierpnia,
18 sierpnia

Jest to imię greckie. Greckie Hippólytos należy do imion dwuczłonowych. W części pierwszej występuje temat od rzeczownika híppos 'koń', a w części drugiej temat od czasownika lýo 'rozwiązuję, rozpuszczam, uwalniam'. Całość bywa rozumiana jako 'mający rozpędzone konie'. U Greków imię to związane było...

Zobacz więcej o: Hipolit
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
13 sierpnia,
22 sierpnia,
21 września
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
13 sierpnia,
22 sierpnia,
21 września

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię łacińskie, pierwotnie bardzo popularne cognomen, utworzone od nomen gentilicium Cassius. Imię Kasjan (Cassianus) 'należący do rodu Cassia', było dość częste w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce imię znane, choć bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassianus, fr. Cassien,...

Zobacz więcej o: Kasjan
Obchodzi imieniny:
9 marca,
13 marca,
22 marca,
24 marca,
5 kwietnia,
29 kwietnia,
13 sierpnia,
25 listopada,
3 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego KASJAN. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassiana, Cassia, fr. Cassienne. Kasjana (Kasja) z Bizancjum. Żyła w IX wieku. Była może córką oficera gwardii cesarskiej,a w czasie obrazoburstwa, broniąc świętych ikon, wychłostana została rózgami. Po prześladowaniu...

Zobacz więcej o: Kasjana
Obchodzi imieniny:
13 sierpnia
Obchodzi imieniny:
13 lipca,
13 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego SEWER. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Severa, fr. Sév-re. Hagiografowie wymieniają dwie święte, które nosiły to imię. Mimo że istnienie jednej z nich jest co najmniej wątpliwe, przedstawiamy tu obydwie. Sewera, Maksym, Sekunda, Marek...

Zobacz więcej o: Sewera
Obchodzi imieniny:
20 lipca,
13 sierpnia

Jest to słowiańskie imię dwuczłonowe, złożone z elementów woj- 'wojownik' i -bor (od czasownika borti 'walczyć'). Należy ono do grupy imion z pierwszym członem woj-, podobnie jak Wojciech, Wojsław. Od imion z pierwszym członem woj- utworzono formy spieszczone: Wojch, Wojan, Wojk, Wojko. Imię to należy...

Zobacz więcej o: Wojbor
Obchodzi imieniny:
13 sierpnia