Kasjana

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik męskiego KASJAN.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassiana, Cassia, fr. Cassienne.

Kasjana (Kasja) z Bizancjum. Żyła w IX wieku. Była może córką oficera gwardii cesarskiej,a w czasie obrazoburstwa, broniąc świętych ikon, wychłostana została rózgami. Po prześladowaniu założyła klasztor, który nosił jej imię. Kiedy zmarła, nie wiemy. Znacznie lepiej znaną jest jej działalność literacka: była autorką zbioru sentencji oraz wielu utworów liturgicznych. Jako taka zajęła poczesne miejsce wśród hymnografów bizantyńskich. Niektóre z jej utworów przetrwały w liturgii po dzień dzisiejszy. Później została także heroiną utworów powieściowych, m.in. długiej powieści Dymitra Karasabbasa, napisanej po turecku. Kościół grecki do swego synaksarium jej nie wpisał, ale czczą ją na wyspie Kasos, z której miała pochodzić. Wspomnienie przypadało 7 września.

Źródła i literaturę dobrze zestawił V. Grumel w DHGE 11 (1949), 1312-1315. - U nas O. Jurewicz w Historii literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984, 161-163.

Kasjana
 obchodzi imieniny