Arturo Sosa SJ: wyższa uczelnia to nie tylko szkoła lecz również centrum intelektualnej refleksji

Arturo Sosa SJ: wyższa uczelnia to nie tylko szkoła lecz również centrum intelektualnej refleksji
(fot. Studio Inigo)
2 lata temu
Wojciech Żmudzińsk SJ

Po południu, 15 maja, wykładowcy uczelni teologicznej Collegium Bobolanum spotkali się z Generałem jezuitów, o. Arturo Sosa SJ.

Ojciec Piotr Aszyk, Rektor Collegium Bobolanum, przedstawił Generałowi działalność intelektualną jezuickiej uczelni oraz plany na przyszłość, w tym rozwijanie studiów społecznych. Poznawszy dorobek dwudziestu jezuickich profesorów i obszar ich naukowego zainteresowania, o. Generał powiedział, że nie wystarczy akademickie przygotowanie, aby być jezuitą. Trzeba jeszcze zintegrować posiadaną wiedzę z życiem i z misją. Mówił także o sekularyzacji i kulturze cyfrowej jako ważnych elementach obecnego kontekstu, w którym powstają nowe możliwości dla apostolatu intelektualnego. Zachęcał do tworzenia sieci współpracy między różnymi ośrodkami refleksji teologicznej, a także dzielił się przykładami dobrych praktyk z różnych rejonów świata.

Arturo Sosa SJ: wyższa uczelnia to nie tylko szkoła lecz również centrum intelektualnej refleksji - zdjęcie w treści artykułu

(fot. Studio Inigo)

Uczestnicy spotkania byli zainteresowani programami formacji w prowincjach Towarzystwa Jezusowego, które przechodzą proces restrukturyzacji. Towarzyszący o. Generałowi Asystent ds. Formacji o. Mark Ravizza przedstawił scentralizowaną strukturę formacyjną stworzoną w ostatnim czasie w USA. Temat łączenia centrów formacyjnych oraz perspektywa stworzenia w Polsce ośrodka formacyjnego także dla jezuitów z innych krajów, wzbudziły wśród wielu dyskutujących duże zainteresowanie. Ojciec Generał powiedział, że wydział teologiczny, który tylko naucza jest jedynie szkołą, a nie centrum intelektualnym, jakim powinien być. Tak samo jak dobrych szkół, potrzeba nam także ośrodków refleksji, w których prowadzona jest solidna analiza naukowa. Podkreślił, że głębia intelektualna powinna być wymiarem, który przenika wszelkie nasze zaangażowania, a nie sprowadza się jedynie do studiów teologicznych jezuitów będących w okresie formacji.

Na zakończenie tego spotkania przypomniał, że w pracy intelektualnej ważna jest praca zespołowa i wymiana myśli, dyskusja naukowa nad różnymi punktami widzenia. Powinniśmy tworzyć na uczelni i pomiędzy uczelniami przestrzenie dla pracy think-tanków.

COLLEGIUM BOBOLANUM jest jedną z ponad stu uczelni wyższych prowadzonych na całym świecie przez zakon jezuitów. Uczelnia ma wielowiekową tradycję sięgającą 1580 r., kiedy to o. Piotr Skarga SJ założył Kolegium Jezuickie w Połocku. Uczelnia osadzona jest w jezuickim modelu edukacji, który troszczy się o całościowy rozwój osoby nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Uczelnia posiada bogatą ofertę z zakresu teologii, politologii, duchowości i etyki.

Arturo Sosa SJ: wyższa uczelnia to nie tylko szkoła lecz również centrum intelektualnej refleksji - zdjęcie w treści artykułu nr 1

(fot. Studio Inigo)

Uczelnia dodatkowo daje możliwość studiowania starożytnych języków biblijnych: biblijny hebrajski, starożytna greka i łacina. Lektoraty osadzone są w kontekście teologicznym i prowadzone przez wysokiej klasy biblistów. Poza tymi formami kształcenia uczelnia prowadzi formację dla sióstr zakonnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Instytut Duchowości Ignacjańskiej oraz Instytut Nauk Społecznych.

Ojciec Generał zadeklarował wsparcie dla wszelkich działań nastawionych na dalszy rozwój warszawskiej uczelni jezuitów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Arturo Sosa SJ: wyższa uczelnia to nie tylko szkoła lecz również centrum intelektualnej refleksji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.