Benedykt XVI do katolickich wolontariuszy

Benedykt XVI do katolickich wolontariuszy
(fot. Grzegorz Gałązka/ Galazka.DEON.pl)
KAI / ad

"W chwili obecnej, naznaczonej kryzysem i niepewnością wasze zaangażowanie pobudza do ufności, gdyż ukazuje że istnieje dobro i że wzrasta pośród nas" - powiedział Ojciec Święty przyjmując uczestników spotkania europejskiego wolontariatu katolickiego. Zorganizowała je Papieska Rada "Iustitia et Pax" z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.

Benedykt XVI zaznaczył, że dla chrześcijan praca wolontariusza nie jest jedynie wyrazem dobrej woli, ale ma swą podstawę w osobistym doświadczeniu Chrystusa. To On bowiem jako pierwszy dał dobrowolnie swe życie za każdego z nas. "Doświadczenie miłości Boga stanowi dla nas wyzwanie i wyzwala nas, abyśmy przyjęli tę samą postawę wobec naszych braci i sióstr" - podkreślił papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że łaska Chrystusa pomaga nam odkryć w sobie pragnienie solidarności i podstawowe powołanie do miłości. Jego miłość udoskonala, umacnia i uwzniaśla to powołanie i umożliwia nam, abyśmy innym służyli bezinteresownie. Wskazał, że w tym fakcie dostrzegamy nieco z wielkości powołania człowieka, aby służyć innym z tą samą wolnością i hojnością, jaka charakteryzuje Boga samego. Stajemy się także widzialnymi narzędziami Jego miłości w świecie, który nieustannie tęskni za tą miłością pośród ubóstwa, samotności, marginalizacji i ignorancji jaką widzimy wokół siebie.

 

Benedykt XVI zauważył, że wolontariat katolicki nie może odpowiedzieć na wszystkie potrzeby, co nie powinno nas jednak zniechęcać. Przestrzegł też przed uwodzącymi ideologiami, które usiłują zmienić świat jedynie według wizji czysto ludzkich. Wskazał, że czynione dobro należy postrzegać jako dobre ziarno wrzucone w ziemię, które może przynieść wielki owoc. "Jest ono znakiem obecności i miłości Chrystusa, które jak ewangeliczne drzewo rośnie, aby dać schronienie, ochronę i siłę tym, którzy jej potrzebują" - powiedział papież.

Benedykt XVI zaznaczył, że o ile rolą władz publicznych jest docenienie tej posługi i nie wypaczanie jej, to rolą chrześcijan jest czynny udział w życiu społecznym, starając się uczynić je coraz bardziej ludzkim, coraz bardziej naznaczonym autentyczną wolnością, sprawiedliwością i solidarnością. Nawiązując do wspomnienia św. Marcina z Tours papież przypomniał, że źródeł wolontariatu należy poszukiwać w chrześcijańskiej trosce o poszanowanie godności każdego człowieka, stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. "Jeśli zaprzecza się tym duchowym korzeniom, lub o nich zapomina a kryteria naszej współpracy stają się czysto utylitarystyczne, łatwo zatracić to, co wyróżnia waszą posługę, ze szkodą dla całego społeczeństwa" - stwierdził Ojciec Święty.

Papież zachęcił młodzież, aby odkrywała w wolontariacie drogę wzrastania w miłości darującej siebie, która nadaje życiu jego najgłębszy sens. Zaznaczył, że nie należy się obawiać, aby stawiać jej wyzwania radykalne, zmieniające życie, pomagając jej zrozumieć, że nasze serca domagają się miłości. "Poprzez dawanie siebie docieramy do życia w całej jego pełni" - powiedział Benedykt XVI.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedykt XVI do katolickich wolontariuszy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.