Benedykt XVI oddał hołd Chopinowi

Benedykt XVI oddał hołd Chopinowi
(fot. Grzegorz Gałązka/DEON.pl)
KAI / psd

Szczególnie sobie bliską postać św. Bonawentury przedstawił dziś Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Papież wyznał, że mówiąc o nim odczuwa pewną nostalgię, powracając myślą do podejmowanych jako młody naukowiec studiów na dziełami tego autora. „Poznanie jego osobowości w znacznym stopniu wpłynęło na moją formację” – przypomniał Ojciec Święty. Zwracając się do Polaków nawiązał do 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina życząc, aby jego muzyka zbliżała słuchaczy do Boga i pomagała w odkrywaniu głębi ludzkiego ducha. W Auli Pawła VI zgromadziło się ok. 8 tys. wiernych.

Benedykt XVI podkreślił znaczenie św. Bonawentury dla dialogu wiary i kultury. Przypomniał, że był to człowiek czynu i kontemplacji, głębokiej pobożności i roztropności w zarządzaniu. Papież przedstawił poszczególne etapy życia świętego, który przyjął habit franciszkański, uzyskał różne stopnie naukowe, stając się „jednym z najważniejszych teologów w historii Kościoła”.

Ojciec Święty podkreślił aktualność nauczania Bonawentury, który wskazywał, że "Kościół staje się bardziej świetlisty i piękny poprzez wierność powołaniu tych swoich synów i córek, którzy nie tylko wprowadzają w życie nakazy ewangeliczne ale dzięki Bożej łasce wezwani są do zachowywania rad ewangelicznych i poprzez swój styl życia ubogiego, czystego i posłusznego świadczą, że Ewangelia jest źródłem radości i doskonałości”.

Benedykt XVI przypomniał następnie zaangażowanie Bonawentury w Zakonie Braci Mniejszych, którego był przełożonym generalnym przez 17 lat. Wypełniał to zadanie „z mądrością i poświęceniem, wizytując prowincje, pisząc do braci, występując niekiedy z pewną surowością by wyeliminować nadużycia."

Ojciec Święty podkreślił, że Bonawentura zebrał „z wielką gorliwością dokumenty odnoszące się do Biedaczyny i słuchał uważnie wspomnień tych, którzy znali Franciszka bezpośrednio". Biografia świętego z Asyżu, napisana przez Bonawenturę została uznana przez Kapitułę Generalną Braci Mniejszych w 1263 r., za „najbardziej autentyczny portret założyciela zakonu” – stwierdził papież.

Zaznaczył, że obraz świętego Franciszka nakreślony przez świętego z Bagnoregio to „alter Christus, który z pasją poszukiwał Chrystusa. W miłości pobudzającej do naśladowania całkowicie się do Niego upodobnił. Bonawentura ukazywał ten ideał wszystkim synom św. Franciszka. „Ten ideał, ważny dla każdego chrześcijanina, wczoraj, dziś i na wieki, został wskazany jako program dla Kościoła trzeciego tysiąclecia przez mojego czcigodnego Poprzednika Jana Pawła II. Ten program, pisał w `Nuovo millennio ineunte` koncentruje się na samym Chrystusie, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem” – stwierdził Benedykt XVI.

Papież pozdrowił pielgrzymów po polsku: „Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków! Prezentując podczas audiencji sylwetki tych, którzy kształtowali ducha chrześcijańskiej Europy, na zasadzie wyjątku pragnę wspomnieć dzisiaj osobę bliższego nam czasowo Fryderyka Chopina. W tych dniach obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin. Trwa Rok Chopinowski. Niech muzyka tego najwybitniejszego polskiego kompozytora, który wniósł wielki wkład w kulturę Europy i świata, zbliża jej słuchaczy do Boga i pomaga w odkrywaniu głębi ludzkiego ducha. Wszystkim z serca błogosławię!”

Wśród pielgrzymów z Polski był m. in. ordynariusz diecezji płockiej bp Piotr Libera oraz delegacja sanktuarium z Jasnej Góry z o. przeorem Romanem Majewskim w związku z poświęceniem przez Ojca Świętego nowych koron dla MB Częstochowskiej Królowej Polski jako wotum wdzięczności, miłości i nadziei ufundowane przez Polaków w stulecie poświęcenia poprzednich koron przez papieża Piusa X.

Wcześniej streszczenie papieskiej katechezy odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego Sekretariatu Stanu: „Święty Bonawentura (własc. Giovanni Fidanza) to wybitny teolog, filozof i Doktor Kościoła. Urodził się w 1217 roku w Bagnoregio. Zafascynowany osobowością św. Franciszka, po ukończeniu Wydziału Sztuk w Paryżu, tam w 1243 roku wstąpił do zakonu franciszkanów. Następnie ukończył studia uniwersyteckie w zakresie teologii, stając się z czasem wybitnym erudytą tej dyscypliny. Przewodnią ideą jego teologii jest chrystocentryzm. W latach 1257-1274, pełniąc funkcję generała zakonu dokonał reorganizacji i ujednolicenia norm życia zakonnego1273 roku papież Grzegorz X mianował go biskupem i kardynałem, zlecając mu podjęcie prac na rzecz Soboru Lyońskiego i przygotowań do zawarcia unii Kościoła łacińskiego i greckiego. Św. Bonawentura nie doczekał niestety zakończenia tego ważnego wydarzenia ekumenicznego. Zmarł w trakcie jego przebiegu w 1274 roku. Niech jego wiara i zaangażowanie dla dobra Kościoła będzie dla nas szczególnym wzorem i zachęta do kroczenia jego śladami."

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedykt XVI oddał hołd Chopinowi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.