Bp Dembowski: mądrości szukać w modlitwie

KAI / psd

O szukanie mądrości w życiu codziennym zaapelował bp Bronisław Dembowski z Włocławka do członków Klubu Inteligencji Katolickiej. 1 czerwca biskup przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze z racji 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej do częstochowskiego sanktuarium.

Mszę św. z bp. Dembowskim koncelebrowali kapelani KIK-u. W pielgrzymce wzięło udział ponad 200 członków Klubów z całej Polski, m.in. z Częstochowy, Płocka, Bydgoszczy, Krakowa, Tarnowa, Myślenic, Bielsko-Białej, Mielca, Katowic, Warszawy, Szczecina.

W homilii bp Dembowski mówił gdzie należy szukać mądrości - członkowie KIK-u mają jej szukać w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. "Trzeba, abyśmy Boga prosili, jak Syracydes, o mądrość".

Odnosząc się do Roku Wiary biskupzaapelował do członków KIK-u o wierność w naśladowaniu Chrystusa. - Wiara podpowiada nam, byśmy patrzyli na życie Jezusa i byli stale nim zadziwieni - podkreślił bp Dembowski. Sięgając do początków KIK-u w 1956 r. biskup senior z Włocławka podkreślił, że "od samego początku była to posługa myślenia."

Po Mszy św. w kaplicy różańcowej odbyły się wykłady. O. dr Stanisław Łucarz SJ, kapelan krakowskiego KIK-u mówił nt. "Chrześcijaństwo nie jest religią! Jest wiarą!". Natomiast Paweł Broszkowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u podjął refleksję nt. "Kilka uwag o reformie liturgicznej dokonanej przez Sobór Watykański II."

DEON.PL POLECA

 

O. dr Stanisław Łucarz SJ wskazał na św. Justyna jako na "pierwszego intelektualistę chrześcijańskiego." - Dzisiaj, tak jak św. Justyn, też świadcząc musimy bronić chrześcijaństwa i katolicyzmu - mówił.

Prelegent nawiązując do myśli teologa protestanckiego, Karla Bartha, nieco prowokująco postawił tezę, że "chrześcijaństwo nie jest religią, ale jest wiarą." - Trzeba zwrócić uwagę na religijność naturalną. Człowiek jest z natury religijny. Religijność zrodziła się z potrzeby bezpieczeństwa - mówił o. Łucarz.

"My jednak jesteśmy zaproszeni do relacji z Bogiem takiej, jaka zachodzi w Trójcy Świętej. To jest najgłębsza istota chrześcijaństwa" - kontynuował o. Łucarz.

Prelegent odnosząc się do pojęcia wiary przypomniał, że "jest ona łaską." - Samo słowo wiara oznacza fundament, coś co trwa. Wierząc odnosimy się do czegoś, co trwa. Odnosimy się do prawdy zawsze trwającej - mówił prelegent. - "Wiara rodzi się z kerygmatu, z głoszenia zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią".

Kapelan krakowskiego KIK-u wskazał również na Maryję, Która "jest Matką w wierze i ma piękno wiary."

Natomiast Paweł Broszkowski, wiceprezes warszawskiego KIK-u podejmując tematykę reformy liturgicznej na Soborze Watykańskim II przypomniał, że "liturgia jest oddaniem czci Bogu i budowaniem wspólnoty wiary."- Reforma liturgii przyniosła odnowienie życia chrześcijańskiego - mówił Broszkowski.

"Sobór Watykański II wskazał przez reformę liturgiczną jak bardzo ważna jest świadomość uczestnictwa we wspólnocie Kościoła " - kontynuował wiceprezes warszawskiego KIK-u.

Pielgrzymkę zakończyły modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, którą prowadzili członkowie KIK-u z Płocka.

Kluby Inteligencji Katolickiej (KIK), to stowarzyszenia skupiające osoby, które pragną w sposób świadomy przeżywać swoje powołanie katolików świeckich. Dla zapewnienia współpracy między nimi, powołały w 1989 "Porozumienie Klubów". Pierwsze Kluby (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu) powstały na fali odwilży październikowej w 1956 r. Po 1976 r. wielu działaczy KIK przeszło do działalności mniej lub bardziej jawnie opozycyjnej, współpracując ze środowiskiem KOR-u, a następnie współtworzyło NSZZ Solidarność.

Do najważniejszych zadań KIK należy praca formacyjna wśród członków i ich rodzin, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, poznawanie i proponowanie rozwiązań ważnych problemów społecznych oraz włączaniu świeckich w pracę duszpasterską Kościoła w Polsce. Wśród zadań KIK jest również promowanie Nauczania i Społecznego Kościoła. KIK w swojej działalności organizuje spotkania o charakterze formacyjnym, intelektualnym, modlitewnym, kulturalnym.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę odbyła się 14 czerwca 1981 r. z inicjatywy ks. dr. Ireneusza Skubisia redaktora naczelnego tygodnika katolickiego "Niedziela" oraz członka - założyciela i pierwszego kapelana częstochowskiego KIK-u i Ireny Makowicz pierwszego prezesa częstochowskiego KIK-u. Mszy św. przewodniczył ówczesny ordynariusz diecezji częstochowskiej bp Stefan Bareła.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Bp Dembowski: mądrości szukać w modlitwie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.